סדנאות

לתקשורת בינינו לבין הסביבה יש השפעה ישירה על התפיסה העצמית והדימוי העצמי שלנו, ועל ההתקדמות שלנו במסלול החיים והשגת המטרות האישיות שלנו.

הדגש העיקרי בסדנאות הוא הקניית כלים הקשורים לשיפור מיומנויות תקשורת הן באופן ישיר (תקשורת אפקטיבית, העברת מסר בצורה אפקטיבית, וכד'), והן באופן עקיף (אסרטיביות, יצירתיות, הובלה והנעה, וכד'). הן חווייתיות ופרקטיות, ומאפשרות "שבירת שיגרה" עם ערך מוסף.

הסדנאות מיועדות הן לקבוצות עניין למיניהן, משפחות וכד', והן לארגונים וחברות:

סדנאות לעסקים, ארגונים, מוסדות וחברות

סדנאות והדרכות אחרות לקבוצות עניין, זוגות ומשפחות