משל השמש והרוח של איזופוס

"הרם את מילותיך, לא את קולך. הגשם הוא המצמיח את הפרחים – לא הרעם" [ג. רומי]

מספרים על השמש והרוח שבאחד מימי האביב ראו אדם הולך ברחוב, והתערבו ביניהם מי יצליח מהר יותר להשיל מעליו את מעילו.

הרוח התחיל לנשוב – והאדם סגר את מעילו. הרוח הגביר את עוצמתו – והאדם רק הצמיד את מעילו יותר ויותר לגופו, והגביר צעדיו כשהוא חובק ומתכנס בתוך עצמו יותר ויותר עם כל צעד.

יצאה השמש בתורה, והתחילה לשלוח קרניה החמימות. תוך פרק זמן קצר האט האדם את צעדיו, ובהדרגה השיל את מעילו ואז את חולצתו החמה, והתמסר לחומה.

בנועם ולא בכוח, בשקט ולא בצעקה.
יש דרכים רבות להגיע לתוצאה רצויה.