הגיגים לעת COVID / אוקסימורונים קיומיים

אנחנו כמהים לחופשומייצרים לעצמנו קופסאותתאי כליאהונחנקים. צמאים לשחרורומחזיקים סדרת נימוקי "לא"נבהלים מכל תזוזת אדמהעוצרים נשימהאוגריםחרדים משתוקקים לרגע שליוולא מפסיקים להילחם, לצעוקלהיאחז בכבוד כלשהוסמלי סטטוסצ'קליסט כלשהו, שלא ברור מי כתבמי קבע מה נכון מחפשים עצמאות וחופשועוקבים אחרי כל מי שרק נראהשכבר הולך לו איפשהודרך שכבר נסללהולא משנה לאיזה מטרהואיךולאן היא מובילה מחפשים ייחודיות ואינדיבידואליותורצים למקומות הומיםלהקליק [...]